Zakończenie realizacji inwestycji

Zakończenie modernizacji przystani kajakowej w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 18 listopada 2019 roku zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.
Projekt był dofinansowany w kwocie 196 522,00 zł  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

W ramach projektu powstała następująca infrastruktura:

a) pomost pływający o wymiarach 10,1 x 2,5 m (wraz z trapem zejściowym i schodami żelbetonowymi)
b) odnowione nabrzeże betonowe istniejącego zbiornika przystani,
c) budynek kontenerowy  o wymiarach 6,0 x 2,5 m (toaleta i pomieszczenie gospodarcze), wraz ze zbiornikiem na ścieki,
d) grill murowany z dużym paleniskiem,
e) miejsce na ognisko (utwardzona nawierzchnia i drewniane ławki wokół paleniska),
f) oświetlenie terenu (lampy parkowe LED w ilości 4 szt.),
g) tablica informacyjna dla użytkowników przystani,
h) ławki stalowe z oparciami (6 szt.)
i) betonowe kosze na odpady (4 szt.),
j) pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego o pojemności 1100 l,
k) sieć elektroenergetyczna i wodociągowa na potrzeby zasilania obiektu przystani.

Zrealizowane prace budowlane podlegają gwarancji i rękojmi przez 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. Wartość robót zrealizowanych przez firmę KMD Przemysław Mydlak wynosi 378 395,64 złotych brutto.

Efekty realizacji projektu to:

a) poprawa standardu infrastruktury turystycznej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,
b) poprawa warunków do organizowania spływów kajakowych, oraz rozwoju tego rodzaju turystyki i aktywności fizycznej,
c) wzrost komfortu użytkowania i estetyki terenu przystani kajakowej.