Przebieg realizacji

Otwarcie Klubu Seniora

Dnia 20 stycznia 2019 r. Burmistrz oficjalnie otworzył Klub Seniora w Nowym Mieście Lubawskim, który powstał w ramach projektu "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie". W spotkaniu uczestniczyli m.in. radni miejscy: Andrzej Nadolski - Przewodniczący Rady Miejskiej, Adam Kłosowski, Jan Obuchowski, Elżbieta Rogowska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Daniela Kowalska - Dyrektor Biblioteki Miejskiej, Katarzyna Olęcka - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Sławomir Łątkowski - Prezes Lubawskiej Spółki Komunalnej, Jan Szulc - Prezes Fundacji PAX. Poświęcenia Klubu Seniora dokonał ks. kanonik Zbigniew Markowski. Otwarciu Klubu towarzyszyła przedświąteczna atmosfera, licznie zebrani członkowie Klubu otrzymali z rąk Burmistrza prezenty w postaci kalendarzy książkowych i ściennych. Prezenty i życzenia dla seniorów przekazali Elżbieta Grzonkowska - Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Lech Bober - Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów. Nowomiejski Klub Seniora działa w dwóch lokalizacjach - w Miejskim Centrum Kultury oraz w budynku przy ul. Żwirki i Wigury. Zakłada się, że docelowo Klub skupi 160 osób powyżej 60 roku życia.  Głównym zadaniem Klubu jest organizowanie wolnego czasu, stworzenie możliwości zdobycia nowych umiejętności i kompetencji oraz szeroko rozumiana integracja i aktywizacja środowiska seniorskiego. Nadal istnieje możliwość zapisania się do Klubu.


Zajęcia w Klubie Seniora przy Miejskim Centrum Kultury

Zajęcia manualne - pracownia twórcza obejmuje ćwiczenia i zagadnienia z zakresu sztuk wizualnych, dostosowane do potrzeb i kompetencji osób starszych. Celem zajęć jest aktywowanie uczestników pod kątem praktycznym jak i refleksyjnym, dając możliwość dialogu, analizy aktualnych form sztuki, nie pozbawiając samego procesu właściwości terapeutycznej. Do tej pory seniorzy zapoznali się z procesem wytwarzana wyrobów ceramicznych tworząc świąteczne ozdoby choinkowe oraz pierwsze naczynia -kubki, filiżanki, miski. Prowadząca - Natalia Reszka, przeprowadziła w grupie ćwiczenie malarskie inspirowane historią sztuki XX wieku, omawiając czołowe dzieła awangardy. Na prośbę Pań odbyły się również świąteczne warsztaty w technice decoupage.


Zajęcia relaksacyjno - gimnastyczne

Podczas zajęć wykonywane są różne formy ćwiczeń gimnastycznych. Dzięki systematycznej aktywności ruchowej Seniorzy zyskają nie tylko lepsze samopoczucie, ale przede wszystkim poprawią swoją siłę i kondycję fizyczną, co będzie miało przełożenie w codziennych czynnościach. Zajęcia mają na celu  integrację Seniorów. Stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę !


Zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne /pilates/ nordic working

Zajęcia te to swego rodzaju terapia wykorzystująca techniki relaksacyjne. Jej celem jest obniżenie napięcia nerwowego, złagodzenie objawów stresu, depresji, likwidacja stanów lękowych, poprawienie ogólnej sprawności fizycznej. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do przedziału wiekowego, by nie sprawiały problemów osobom starszym w ich wykonaniu.


Zajęcia manualne / rękodzieło

Podczas zajęć manualnych  uczestnicy, pod okiem doświadczonego Animatora, zapoznają się z różnorodnymi technikami plastycznymi, robótkami manualnymi. Zajęcia te mają za zadanie rozwinąć zdolności manualne, które z wiekiem mogą słabnąć. Pomagają również znaleźć nowych znajomych, z którymi będzie można porozmawiać o wspólnych pasjach, wymieniać się swoimi pomysłami, uczyć się o siebie czegoś nowego.


Warsztaty szachy/scrabble/brydż/warcaby

Zajęcia te pozwalają na poznanie tajników gier planszowych, które mogą być wykorzystywane nie tylko w klubie, ale także w wolnym czasie z przyjaciółmi. Podczas tych zajęć osoby starsze lepiej się poznają, rozwijają swoją sprawność umysłową dobrze się przy tym bawiąc.


Specjalistyczne poradnictwo prawne

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw człowieka., jak również udzieleniu wszelkich innych informacji, które kierowane są bezpośrednio przez seniorów i dotyczą ich indywidualnych potrzeb. Zajęcia z tego zakresu prowadzone są przez doświadczonego radcę prawnego.


Nowomiejskie Dni Seniora w Nowym Mieście Lubawskim

We wtorek 29 października 2019 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zainaugurowano obchody Nowomiejskich Dni Seniora, których uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Józef Blank.
Wśród licznie przybyłych uczestników uroczystości inauguracyjnej byli m.in.: Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Nadolski wraz z radnymi, Wicestarosta Jerzy Czapliński, Ks. Kanonik Zbigniew Markowski, studenci Nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Nowomiejskiego Oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, radni Miejskiej Rady Seniorów, dyrektorzy i kierownicy miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście – Stanisław Brzozowski Rzecznik Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim mł.asp. Ludmiła Mroczkowska, a także przedstawiciele Klubów Seniora z gminy Nowe Miasto Lubawskie i gminy Kurzętnik. .
W swojej wypowiedzi Burmistrz Józef Blank zasygnalizował działania realizowane wspólnie i na rzecz seniorów w Nowym Mieście Lubawskim i podkreślił ogólnokrajową tendencję wzrostu liczby osób w wieku poprodukcyjnym w polskim społeczeństwie i społeczności Nowego Miasta Lubawskiego, co z kolei stawia przed samorządami intensyfikację działań na rzecz środowisk senioralnych.
Rzecznik Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyraził swoje zadowolenie, że tak wiele inicjatyw na rzecz seniorów jest realizowanych w naszym mieście. Przedstawicielka ZUS zapoznała uczestników spotkania z nowymi programami świadczeniami kierowanymi do osób starszych, a młodszy aspirant ostrzegała o różnych formach oszustw i wyłudzeń, na które w dzisiejszych czasach narażone są osoby starsze.
Nowym akcentem obchodów Nowomiejskich Dni Seniora było przyznanie przez Miejską Radę Seniorów tytułu „Miejsca Przyjaznego Seniorom” dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
Spotkanie umiliły występy młodych wokalistów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka oraz pokaz taneczny grupy „Młode Lwiątka”.


Andrzejki Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim

W dniu 28 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się impreza integracyjna środowiska seniorskiego pod nazwą „Andrzejki Seniora”.
W otwarciu tego spotkania uczestniczył Burmistrz Józef Blank, który pogratulował środowisku senioralnemu wielu inicjatyw i życzył satysfakcji z ich realizacji.
Andrzejki były organizowane w ramach projektu "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie".
W tanecznej zabawie udział brały osoby, które zadeklarowały udział w zajęciach organizowanych przez 2 nowomiejskie kluby seniora, a także przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


Szanowni Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego

Trwają prace przygotowawcze do realizacji trwałości projektu „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” RPWM.11.02.03-28-0074/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z  założeniami wniosku zamierzamy utrzymać działalność klubu seniora i klubu rodziny. W związku z tym prosimy osoby zainteresowane uczestnictwem w klubie seniora w wieku 60+ oraz zainteresowane uczestnictwem w klubie rodziny do dokonania woli uczestnictwa do dnia 15 września 2021 r. telefonicznie pod nr telefonu 56 4729637 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, biuro nr 34.


Józef Blank
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego