Przebieg realizacji

„Już niedługo wyjdę w świat”

 

Dofinansowanie projektu UE 682 491,99 zł

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0095/16

 

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół objętych projektem – Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół, poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wiedzy rodziców z zakresu zagrożeń uzależnieniami lub umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem w okresie dojrzewania, w okresie 02-01-2017 r. do 30-07-2018 r. Beneficjentami projektu są uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie.