Informacje ogólne

Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

 

Nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0065/17
Dofinansowanie projektu z UE: 510.984,24

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w okresie 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020r. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projektem objętych zostanie 699 dzieci przedszkolnych uczęszczających w okresie objętym projektem do placówek przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie – tj. Przedszkola Miejskiego, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, 27 nauczycieli oraz 80 rodziców.

 

Celem projektu jest wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz rozwoju kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności. W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego, rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz kreatywności muzyczno-ruchowej.

 

W ramach projektu doposażone zostaną 4 placówki przedszkolne na łączną kwotę 150.746,40 zł. Zakupione zostanie m.in. wyposażenie sali sensorycznej, stół multimedialny z wbudowanym komputerem,  meble przedszkolne, dywany dydaktyczne, tablety, zestaw interaktywny z projektorem, tablice interaktywne,  instrumenty muzyczne, pakiety do nauki programowania, zestawy kreatywne z oprogramowaniem, odtwarzacze CD, zestaw nagłaśniający oraz inne pomoce pozwalające na prowadzenie atrakcyjnych zajęć.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, realizowanym na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik Nr 2n do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik Nr 2nn do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik Nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
Załącznik Nr 4nn do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.