Informacje ogólne

Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim

  

RPWM.10.04.00-28-0023/18

Dofinansowanie 1.242.379,94 zł

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 36 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat, poprzez wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, dzięki utworzeniu 36 miejsc żłobkowych i zapewnieniu ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 1.10.2018-31.10.2020.

W ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do funkcjonowania żłobka, utworzony zostanie plac zabaw oraz dofinansowane zostaną bieżące koszty utrzymania miejsc opieki.