Informacje ogólne

Kategoria: WOW - Wiedza Otwarta Dla Wszystkich Super User Odsłony: 2262

„WOW” Wiedza Otwarta dla Wszystkich

 

Dofinansowanie projektu UE 932 676,25

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0187/16-00

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-interpersonalnych, kreatywności oraz korzystania z ICT wśród 421 uczniów SP, ZSPiM oraz Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 38 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i 90 rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r.

 

Założenia:

Zadania

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zakupy

Szkoła Podstawowa Nr 2

Zakupy

Gimnazjum

Wyjazdy na UMK, obserwatorium

Zakupy

Wyjazdy edukacyjne – eksperymentowanie

Zajęci matematyczno-przyrodnicze - 10 wyjazdów dwudniowych, grupy po 20 osób