Informacje ogólne

„WOW” Wiedza Otwarta dla Wszystkich

 

Dofinansowanie projektu UE 932 676,25

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0187/16-00

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych, społeczno-interpersonalnych, kreatywności oraz korzystania z ICT wśród 421 uczniów SP, ZSPiM oraz Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim oraz zwiększenie umiejętności i kompetencji 38 nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i 90 rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami w okresie 01.02.2017-31.01.2019 r.

 

Założenia:

 • wzrost kompetencji kluczowych (w tym cyfrowych), wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji, poprawa jakości usług edukacyjnych,
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych,
 • wsparcie rodziców w zakresie wspierania dziecka w nauce, rozwijaniu pasji, kontakcie z rówieśnikami,
 • prowadzenie zajęć przy zastosowaniu sprzętu TIK przygotowujące do bezpiecznego wykorzystania cyberprzestrzeni, nauczanie oparte na eksperymencie.

Zadania

Szkoła Podstawowa Nr 1

Zakupy

 • pracownia językowa dla klas IV-VI
 • tablica interaktywna do prac językowej
 • doposażenie w

Szkoła Podstawowa Nr 2

 • zajęcia z j. angielskiego (60h), gr. 12 os. klasy 4-6, 3 wyjazdy edukacyjne do Warszawy
 • terapia logopedyczna (60hx4), gr. 4x4os.,
 • matematyka rozwijające – 3x12 os., klasy 4-6, 6 wyjazdów edukacyjnych – Frombork- śladami Kopernika, Warszawa-śladami Skłodowskiej, Gdynia, Warszawa – Centra Nauki
 • matematyka kompensacyjno-korekcyjne- klasy 2-3, 5x5 os.
 • Matematyczno-przyrodnicze – klasy 2-3, 5x10 os., wyjazdy Kurza Góra, Brodnicki i Lidzbarski Park Krajobrazowy
 • Przyroda rozwijające – klasy 4-6, 2x10os., 8 wyjazdów edukacyjnych – Brodnicki Park Krajobrazowy, ogród zoologiczny

Zakupy

 • Pracownia językowa – kompleksowo
 • Pracownia komputerowa dla klas I-III
 • Tablety do prac. matematycznej

Gimnazjum

Wyjazdy na UMK, obserwatorium

Zakupy

 • Doposażenie pracowni matematycznej, biologiczne, chemicznej, do zajęć geograficznych
  (terenowych)

Wyjazdy edukacyjne – eksperymentowanie

Zajęci matematyczno-przyrodnicze - 10 wyjazdów dwudniowych, grupy po 20 osób