Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

zaprasza mieszkańców oraz osoby zainteresowane

do zapoznania się z realizowanymi na terenie miasta inwestycjami

z dofinansowaniem w ramach projektów.